Hvis I undrer jer over alle de røde kryds på Hovedgaden mv.
Så er det markeringer til underrør, hvor vores flagallé skal stå.