Officielle flagdage 2021

4. april Påskesøndag

1 maj Konfirmation i Nr. Jernløse Kirke

5. maj Danmarks befrielse

23. maj Pinsedag

5. juni Grundlovsdag.

15. juni Valdemarsdag

19. juni Konfirmation i Nr. Jernløse Kirke

20. juni Mølledag

21. august Konfirmation i Nr. Jernløse Kirke

5. september Danmarks udsendte

11. september Konfirmation i Nr. Jernløse Kirke

Med forbehold for nødvendige ændringer.

Flagallé4420Regstrup, kan i begrænset omfang, tilbyde private, foreninger mv. at få opstillet flagalléen på hele eller dele af ruten.
Startgebyr kr. 1.000,- * For medlemmer og sponsorer kr. 500,-
Derudover kr. 10,- pr. flagstang
Det er den til enhver tid siddende bestyrelse som fastsætter/beslutter faste, såvel som individuelle flagdages udførelse
Opstillingsteamet/formanden kan aflyse opstillinger pga. vejrforhold, manglende hjælpere eller anden force majeure. Dette gælder også ”købte” opstillinger